Onnia Services

Onnia Services

Onnia on kunnon johtamisen sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin konsultti ja valmentaja. Työnkuvaani kuului nettisivujen graafinen suunnittelu ennaltamääritetyn ilmeen pohjalta (logo ja typografia), sivuston toiminnallisuuden suunnittelu ja yhteistyö koodaajatahon kanssa (viestintätoimisto La&La).

Taho: Onnia Services, 2018


Date

06.08.2018

Categories

Nettisivut